ที่ Miracle Lounge * วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Miracle Lounge

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านฟีเจอร์ SCAN & PAY เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 30% ค่าเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge โดยชำระส่วนต่างด้วยการสแกน QR ผ่านแอปพลิเคชัน POINTX และใช้คะแนน POINTX ชำระค่าสินค้าและบริการ รับส่วนลด 30% (มูลค่าสูงสุด 450 บาท) สำหรับค่าบริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ รับส่วนลด 15% (มูลค่าสูงสุด 127 บาท) สำหรับค่าบริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินดอนเมือง

ห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

ราคาปกติ/ ท่าน (บาท)

ราคาพิเศษ/ ท่าน (บาท)

สนามบินสุวรรณภูมิ : ระหว่างประเทศ

1,500

1,050

สนามบินสุวรรณภูมิ : ภายในประเทศ

1,000

700

สนามบินดอนเมือง :  ระหว่างประเทศ

850

723

สนามบินดอนเมือง :  ภายในประเทศ

700

595

* ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชันของทาง Miracle Lounge

ระยะเวลาส่งเสริมการขายและการใช้สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
 • สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ที่สนามบินดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิ นานสูงสุด 2 ชั่วโมง / ครั้ง หากใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกพอยท์ เอกซ์ ต้องรับผิดชอบและชำระค่าใช้บริการเพิ่มตามอัตราที่ Miracle Lounge กำหนด โดยต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 • กรณีมีเหตุขัดข้องของการใช้บริการของสายการบิน ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ำได้อีก
 • ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY ก่อนทำรายการ
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINTX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINTX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Miracle Lounge ทุกวันอาทิตย์ – เสาร์ ตลอด 24 ชม.
  • สนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างประเทศ โทร. 02-134 6660-61 / อีเมล: reservation@miraclelounges.com
  • สนามบินสุวรรณภูมิ ภายในประเทศ โทร. 02-134 6565 / อีเมล: reservation@miraclelounges.com
  • สนามบินดอนเมือง ระหว่างประเทศ โทร. 02-535 7570 / อีเมล: dmk@miraclelounges.com
  • สนามบินดอนเมือง ภายในประเทศ โทร. 02-535 7562 / อีเมล: dmk@miraclelounges.com
 • ธนาคาร และ Miracle Lounge ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Miracle Lounge เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge

 1. ณ สนามบินดอนเมือง ทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้
  • Miracle Lounge International มี 2 แห่ง เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่ Airside ผู้โดยสารต้องผ่านจุดเอ็กซเรย์เข้ามาก่อน
  • Miracle Lounge Domestic เปิดบริการเวลา 05.30 – 22.00 น. ทุกวัน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Airside ผู้โดยสารต้องผ่านจุดเอ็กซเรย์ Lounge อยู่ระหว่างทางเดินจาก Pier 4 ไป Pier 5
 1. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (Miracle Lounge International) ทั้งหมด 11 แห่ง ดังนี้
  • Concourse A Block 2, Level 3 (East Side) – First Class & Business Class
  • Concourse A1 Level 3 (East Side) – First Class & Business Class
  • Concourse C Level 3 (East Side) – First Class & Business Class
  • Concourse D Level 3 opposite Gate D5 – Business Class
  • Concourse D Level 3 opposite Gate D6 – First Class
  • Concourse F Level 3 (West Side) – Business Class
  • Concourse G Level 3 (West Side) – First Class
  • Concourse G Level 3 (West Side) opposite Gate G2- Business Class
  • Concourse G Level 4 (West Side) opposite Gate G2- First Class
  • Terminal SAT-1 (international Flight) – First class Miracle Lounge Domestic เปิดบริกาเวลา 05.00 – 19.00 น. ทุกวัน
  • Concourse D ชั้น 2 (ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Airside ผู้โดยสารต้องผ่านจุดเอ็กซเรย์ ชั้น 4 ลงบันไดเลื่อน อยู่ระหว่างทางเลื่อน)