ช้อปบิวตี้ไอเท็มด้วย POINT X เรทพิเศษ 7.5 POINT X = 1 บาท,  30 ส.ค. 66 – 17 ก.ย. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ EVEANDBOY ทุกสาขา และ EVEANDBOY ออนไลน์ ด้วยคะแนน POINT X ผ่าน POINT X แอปพลิเคชัน รับอัตราแลกคะแนนพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 – 17 กันยายน 2566เท่านั้น
 • อัตราการแลกคะแนนพิเศษ 7.5 คะแนน POINT X มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 • จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อท่าน ต่อวัน และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 100 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน POINT X ต่อท่าน ต่อรายการสั่งซื้อ (หรือคิดเป็นมูลค่าเงินสูงสุด 4,000 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ)
 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก สิทธิ์ในการใช้คะแนนพิเศษถือว่าถูกใช้โดยสมบูรณ์และไม่สามารถขอสิทธิ์คืนได้
 • กรณีรายการคำสั่งซื้อมีการยกเลิก คะแนน POINT X จะคืนเป็นจำนวนเงินบาทเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการคืนเงิน EVEANDBOY อีกครั้ง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • การใช้บริการของ POINT Xเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน POINT X แอปพลิเคชัน
 • POINT X ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง ที่ EVEANDBOY Call Center โทร 02-080-9188 ทุกวัน เวลา 09.00 -19.00 น. หรือช่องทาง LINE / Facebook ที่ @EVEANDBOY
 • POINT X และ EVEANDBOY ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของPOINT X และ EVEANDBOY เป็นที่สุดเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777