ลูกค้าใหม่โหลดแอปและสมัครใช้งาน รับพอยท์เลย

3 มี.. 66 – 6 เม.. 66

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่สมัครใช้งาน Point X 15,000 คนแรก ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 – 6 เมษายน 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จำนวน 15,000 สิทธิ์จะหมด รับคะแนนพิเศษ 1,000 PointX โดยคะแนนพิเศษจะเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชันในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์
  • รอบที่ 1 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2566 – 9 มีนาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,000 PointX ในวันที่ 10 มีนาคม 2566
  • รอบที่ 2 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2566 – 16 มีนาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,000 PointX ในวันที่ 17 มีนาคม 2566
  • รอบที่ 3 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 23 มีนาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,000 PointX ในวันที่ 24 มีนาคม 2566
  • รอบที่ 4 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2566 – 30 มีนาคม 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,000 PointX ในวันที่ 31 มีนาคม 2566
  • รอบที่ 5 ลูกค้าที่สมัครระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 – 6 เมษายน 2566 จะได้รับ คะแนนพิเศษ 1,000 PointX ในวันที่ 7 เมษายน 2566

ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชัน ตามวันที่ระบุข้างต้น  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชัน ไม่เกินภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX แอปพลิเคชัน

 • หลังจากที่ลูกค้าได้รับคะแนนพิเศษ 1,000 PointX ลูกค้าจะต้องมีการใช้จ่ายด้วยคะแนน PointX ผ่านการฟีเจอร์ Scan & Pay หรือซื้อสินค้า, e-coupon บน X-Store ขั้นต่ำ 500 PointX (ไม่รวมรายการโอนคะแนนในทุกรณี) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. หากการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด หรือ ใช้จ่ายไม่ถึงขั้นต่ำ 500 PointX ระบบจะทำการดึงคะแนนกลับตามจำนวนคะแนนพิเศษคงเหลือที่ลูกค้าได้รับ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 – 6 เมษายน 2566
 • จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 15,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนพิเศษ 1,000 PointX 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เคยสมัครใช้งาน PointX แอปพลิเคชัน และทำการยกเลิกหรือลบบัญชีผู้ใช้งาน PointX ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • การใช้บริการของ PointX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน PointX แอปพลิเคชัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777