สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมลส์ และ PointX โอนคะแนนบางจากกรีนไมลส์ ผ่านแอปบางจาก มาเป็น PointX หรือโอนคะแนน PointX ผ่านแอป PointX ไปเป็นคะแนนบางจาก    กรีนไมลส์ รับพอยท์พิเศษเพิ่ม 25% * ยิ่งโอน ยิ่งคุ้ม วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 67 เท่านั้น!

เงื่อนไขแคมเปญโอนคะแนน BANGCHAK POINT เป็น POINTX รับคะแนนพิเศษจาก POINTX เพิ่ม 25%*

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าสมาชิกบางจาก ที่มีคะแนน Bangchak Point และได้ทำการโอนคะแนน Bangchak Point มาเป็นคะแนน PointX ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่ม 25% โดยคำนวณจากยอดการโอนคะแนน Bangchak Point สูงสุด 2,000 คะแนน (ลูกค้าสามารถโอนคะแนน Bangchak Point ตามเงื่อนไขการทำรายการที่ธนาคารและบริษัทบางจากกำหนด) ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าสามารถโอนคะแนน Bangchak Point มาที่ PointX ได้ตามเงื่อนไขการทำรายการที่ธนาคารและบริษัทบางจากกำหนด และจะได้รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่ม 25% จากคะแนน Bangchak Point ที่โอนมา จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเท่ากับ 550 PointX / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย  ตัวอย่างเช่น  ลูกค้าแลกคะแนนบางจาก 200 คะแนน แปลงเป็นคะแนน PointX 220 คะแนน ลูกค้าค้าจะได้รับคะแนนพิเศษจาก PointX เพิ่ม 25% เท่ากับ 55 PointX (110 x 25%) รวมเป็น 275 PointX
 • คะแนนสะสมที่โอนแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าในบัญชีแอปพลิเคชัน PointX ทุกวันศุกร์ ดังนี้
รอบที่ ลูกค้าโอนคะแนนช่วงวันที่ วันที่ได้รับคะแนนพิเศษ เพิ่ม 25% วันที่คะแนนหมดอายุ (23:59 น.)
รอบที่ 1 1 ธันวาคม 2566 – 7 ธันวาคม 2566 8 ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567
รอบที่ 2 8 ธันวาคม 2566 – 14 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 15 มกราคม 2567
รอบที่ 3 15 ธันวาคม 2566 – 21 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 22 มกราคม 2567
รอบที่ 4 22 ธันวาคม 2566 – 28 ธันวาคม 2566 29 ธันวาคม 2566 29 มกราคม 2567
รอบที่ 5 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 5 มกราคม 2567 5 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 6 5 มกราคม 2567 – 11 มกราคม 2567 12 มกราคม 2567 12 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 7 12 มกราคม 2567 – 18 มกราคม 2567 19 มกราคม 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 8 19 มกราคม 2567 – 25 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567 26 กุมภาพันธ์ 2567
รอบที่ 9 26 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567 2 มีนาคม 2567

*กรณีที่กำหนดการให้คะแนนพิเศษตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือเป็นวันสุดท้ายของแคมเปญ ทางธนาคารและบริษัท บางจากฯ จะเพิ่มคะแนนพิเศษให้กับสมาชิกภายในวันศุกร์ถัดไป

 • ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตามวันที่ระบุข้างต้น เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ตรงตามวันที่ระบุข้างต้นได้ ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี PointX ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการใช้คะแนนต่ออีก 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษเข้าบัญชี แอปพลิเคชัน PointX
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567
 • จำกัดรับคะแนนพิเศษเพิ่มสูงสุด 550 PointX / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยคะแนนพิเศษที่ได้รับจะมีอายุการใช้งานภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
 • จำนวนสิทธิรวมสูงสุด 2,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิการให้คะแนนพิเศษ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามลำดับก่อนหลังของลูกค้าที่มีการโอนคะแนน และมีการใช้คะแนนตามเงื่อนไข
 • การใช้บริการของแอปพลิเคชัน PointX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน PointX
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 • ธนาคารและบริษัท บางจากฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัท บางจากฯ เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขบางจาก

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบางจาก ที่มีคะแนน PointX และโอนคะแนน PointX มาเป็นคะแนนบางจาก ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด รับคะแนนพิเศษบางจาก เพิ่ม 25% โดยคำนวณจากยอดการโอนคะแนน PointX สูงสุด 7,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สมาชิกสามารถโอนคะแนน PointX มาเป็นคะแนนบางจาก ได้ตามเงื่อนไขการทำรายการที่ธนาคารและบริษัทบางจากกำหนด และจะได้รับคะแนนพิเศษจากบางจาก เพิ่ม 25% จากคะแนน PointX ที่โอนมา จำกัดคะแนนพิเศษสูงสุดที่สมาชิกจะได้รับเท่ากับ 500 คะแนนบางจาก/หมายเลขสมาชิก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตัวอย่างเช่น สมาชิกโอนคะแนนจาก PointX 350 คะแนน มาเป็นคะแนนบางจาก 100 คะแนน สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษบางจากเพิ่ม 25% เท่ากับ 25 คะแนน (100 x 25%) รวมเป็น 125 คะแนนบางจาก
 • จำกัดการรับคะแนนพิเศษเพิ่มสูงสุด 500 คะแนนบางจาก/หมายเลขสมาชิก (จำกัด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • หากทำการโอนคะแนนแล้ว ระบบจะตัดคะแนนสะสมทันที และไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนเป็นเงินสดได้
 • สมาชิกที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับคะแนนพิเศษเข้าในหมายเลขสมาชิกบางจากของท่านจากทุกวันศุกร์*
 • *กรณีที่กำหนดการเพิ่มคะแนน ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือเป็นวันสุดท้ายของแคมเปญ บริษัทฯ จะเพิ่มคะแนนพิเศษให้กับสมาชิกภายในวันศุกร์ถัดไป
 • สมาชิกที่ทำรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับคะแนนพิเศษเข้าหมายเลขสมาชิกบางจากทุกวันศุกร์ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถนำคะแนนพิเศษเข้าหมายเลขสมาชิกบางจากตามกำหนดได้ สมาชิกจะได้รับคะแนนพิเศษเข้าหมายเลขสมาชิกบางจากของท่าน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • โปรโมชันนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
 • กรณีที่สมาชิกใส่รายละเอียดหมายเลขสมาชิก หมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขประจำตัวประชาชนผิด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิสิทธิ์ตามลำดับก่อนหลังของสมาชิกที่มีการโอนคะแนน และมีการใช้คะแนนตามเงื่อนไข
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Bangchak Call Center 1651 (กด 4) เวลา 8:00 – 21.00 น.
 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนคะแนนสะสมระหว่างบางจากพอยท์ และ PointX